『I』から始まる3レターコード(ICAO) 航空会社/エアライン一覧

航空会社 / エアラインの3レターコード(ICAOコード)一覧です。以下の文字から始まる3レターコードの航空会社一覧を見ことができます。

ICAOコード(3レター)が『I』で始まる航空会社一覧

国際民間航空機関(ICAO)が定めた『I』で始まる航空会社 / エアラインの3レターコード(ICAOコード)一覧です。過去に使われていた航空会社の表示も行っています。
ICAOコード 現航空会社 旧航空会社
IAA -
IAC -
IAD
IAE -
IAK -
IAN -
IAR -
IAS -
IAW -
IAX -
IAZ -
IBB -
IBE -
IBK -
IBS -
IBX -
ICB -
ICD -
ICE -
ICJ -
ICL -
ICN -
ICS -
ICT -
ICV -
ICX -
IDA -
IDE -
IDP -
IDU -
IDX -
IEA -
IFA -
IFL
IFY -
IGA -
IGO -
IGT -
IHO -
IIA
IJM -
IJW -
IKA -
IKM -
ILL -
ILN -
IMD -
IMP -
IMX -
INC -
IND -
INL -
INT -
INX -
IOS -
IPA -
IPM -
IPN -
IPU -
IQQ -
IRA -
IRB -
IRC -
IRG -
IRM -
IRS -
IRU -
IRX -
IRY -
IRZ -
ISD -
ISG -
ISK -
ISL -
ISN -
ISR -
ISS -
ISV
ISW -
ITF -
ITI -
ITK -
ITY -
IWD
IWY
IYE -
IZA -
IZG -
IZM -
メニューを開く