『V』から始まる3レターコード(ICAO) 航空会社/エアライン一覧

航空会社 / エアラインの3レターコード(ICAOコード)一覧です。以下の文字から始まる3レターコードの航空会社一覧を見ことができます。

ICAOコード(3レター)が『V』で始まる航空会社一覧

国際民間航空機関(ICAO)が定めた『V』で始まる航空会社 / エアラインの3レターコード(ICAOコード)一覧です。過去に使われていた航空会社の表示も行っています。
ICAOコード 現航空会社 旧航空会社
VAA -
VAC -
VAG -
VAL
VAP -
VAR
VAS -
VAT -
VAU -
VAW -
VAX -
VBA -
VBB -
VBW -
VCT -
VCV -
VCX -
VCY
VDA -
VDR -
VEC -
VEF -
VEI -
VEL -
VER -
VES -
VEX -
VFC -
VGD -
VGF -
VGN -
VGO -
VGV -
VIA -
VIB -
VID
VIK -
VIL -
VIM -
VIR
VIT -
VIV
VJA -
VJC -
VJT
VKG
VKH -
VKO -
VLE -
VLF -
VLG -
VLH -
VLI -
VLJ -
VLK -
VLM -
VLO -
VLU -
VMP -
VND -
VNE -
VNL -
VNR -
VNX -
VNZ -
VOA -
VOC -
VOE -
VOI -
VOS -
VOZ
VPA -
VPC -
VPE -
VQI -
VRB -
VRD -
VRE -
VRG -
VRH -
VRT -
VRZ -
VSG
VSR -
VSV -
VTA -
VTE -
VTF -
VTI -
VTM -
VTR -
VTS -
VUN -
VUR -
VVA -
VVC -
VVF -
VVM -
VVV -
VXG -
VXP -
メニューを開く